TERMENI ȘI CONDIȚII

Site www.tipandcash.ro

 

  1. Introducere

Recomandăm tuturor vizitatorilor/utilizatorilor site-lui, www.tipandcash.ro, să citească termenii și condițiile website-ului înainte de a începe navigarea pe acest site.  Prin utilizarea site-ului www. tipandcash.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.  Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomanda citirea cu atenție a acestui document.  În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu navigați pe această pagină.

Acest site este în proprietatea, administrat și întreținut de societatea ADMIRAL LEISURE S.R.L. (numită mai departe în acest document ”Societate/ea”), o societate cu răspundere limitată, organizată și functionând în conformitate cu legea română, având sediul în Oraş Otopeni, Calea BUCUREŞTILOR, nr. 275-277, Județ Ilfov, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/4225/2017, având CUI RO38078686 și găzduit de serverele companiei Novomatic AG.

Pe acest site vei afla informații despre locațiile TIP & CASH, ADMIRAL BET, noutăți legate de activitățile desfășurate în cadrul acestora, oferte pariuri sportive, opțiuni de pariere etc., care sunt găzduite de pagini web aparținând unor terți.  Aceste pagini web aflate în proprietatea unor terțe persoane conțin informații diferite de prezenții termeni și prezentele condiții, astfel încât vă recomandăm ca mai înainte de a începe navigarea pe aceste pagini web să lecturați termenii și condițiile de utilizare a acestor pagini, politică de confidențialitate etc.

Alte servicii și oferte care vor fi implementate, în timp, în cadrul paginii web sunt supuse acelorași condiții și termeni, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

  1. Drepturi de Autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.tipandcash.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății și/sau a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.  Folosirea fără acordul Societății a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

  1. Accesarea site-lui

Societatea garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Societății, fără acordul scris al acesteia.

  1. Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare

Vizitarea și folosirea site-lui www.tipandcash.ro sunt condiționate de faptul că utilizatorii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și să accepte termenii și condițiile din prezentul document.

Site-ul www.tipandcash.ro este un site de informare, care recomandă utilizatorilor jucători site-urile de jocuri de noroc și pariuri sportive online, special create pentru utilizator și administrate de terțe persoane, fără ca acest site să ofere el însuși servicii de joc contra unei sume de bani.

Acest site este destinat utilizării personale, necomerciale a utilizatorului.  Utilizatorul este de acord să nu modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să reproducă, să publice, să licențieze, să creeze lucrări derivate, să transfere sau să vândă orice informații, software, produse sau servicii obținute de pe acest site fără permisiunea prealabilă scrisă acordată de Societate.  Utilizatorul este de acord să nu utilizeze niciun robot, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia această pagină web sau conținutul inclus în aceasta sau pentru orice alt scop neautorizat fără permisiunea prealabilă scrisă a Societății.  Utilizatorul este de acord să nu utilizeze niciun dispozitiv, software pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu buna funcționare a acestui site web sau a oricăror activități desfășurate pe acest site.  Utilizatorul este de acord să nu ia nicio măsură care să impună o încărcătură nerezonabilă sau disproporționat de mare a infrastructurii noastre de pagină web.  Societatea își rezervă dreptul de a investiga orice utilizare ilegală și / sau neautorizată a acestui site, incluzând, dar fără a se limita la, încadrarea neautorizată a acestui site sau utilizarea neautorizată a oricărui robot sau alt dispozitiv automat, să ia măsuri legale adecvate, fără limitare, să utilizeze căile de atac civile, penale și indirecte.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; pot să trimită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, discriminatoriu, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.  Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Societatea are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site.  Societatea nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.  În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă Societății și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc.  Se garantează, de asemenea, Societății și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut.  Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.  Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.tipandcash.ro.

Prezenţii termeni şi prezentele condiţii nu vă acordă dreptul de a elimina, ascunde şi a modifica vreo menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu informațiile pe care le oferim.

Accesarea site-lui este disponibilă și de pe dispozitive mobile.  Nu accesați site-ul într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și circulația în siguranță pe stradă și față de ceilalți participanți la trafic.

Materialele publicate pe site-urile la care face trimitere site-ul nostru pot face referire la produse, programe și servicii care nu sunt disponibile în țara dumneavoastră.  Consultați, vă rugăm, orice sediu de reprezentanță locală din țara dumneavoastră, unde vedeți afișată sigla Societății noastre, pentru a obține informații referitoare la produsele, programele sau serviciile care sunt disponibile.

www.tipandcash.ro poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site.  Campaniile și promoțiile prezentate de www.tipandcash.ro nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului.  Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.  Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile prezentate pe site, altele decât cele organizate strict de www.tipandcash.ro.

Utilizatorul este de acord să utilizeze acest site numai în conformitate cu prezenții termeni și prezentele condiții, orice alte politici sau proceduri suplimentare publicate pe acest site din când în când de către Societate și legea aplicabilă.  Societatea își rezervă dreptul de a refuza, la propria sa discreție, orice utilizator care accesează acest site sau orice parte a acestuia, fără notificare.  De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a edita anunțurile sau postările sale pentru a le clarifica și pentru a le oferi o lungime acceptabilă din punct de vedere al spațiului disponibil.

  1. Modificarea termenilor de utilizare

Societatea își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de termeni și condiții (e.g. pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al serviciilor furnizate de Societate).  Se pot adăuga sau elimina funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să limităm, modificăm, suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui serviciu pe care îl oferim utilizatorilor noștri în prezent.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces la site și utilizare a serviciilor, utilizatorul trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a site-lui www.tipandcash.ro termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

  1. Protejarea confidențialității informațiilor

Deși navigarea pe site nu este condiționată de deschiderea unui cont, respectiv de înregistrarea utilizatorului prin furnizarea unor date personale, ea presupune ca, prin intermediul fișierelor cookie, să prelucrăm o serie de date personale pentru ca site-ul nostru să funcționeze mai eficient.  De asemenea, cookie-urile sunt utilizate pentru raportarea anumitor informații despre modificări necesare pe care trebuie să le aducem site-lui.

Cookie-urile noastre nu sunt folosite pentru a reține informații cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail sau detalii bancare, ci pentru a monitoriza activitatea și acțiunile realizate pe paginile accesate în vederea îmbunătățirii experienței.

Mai multe informații despre cum respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal și despre utilizarea fișierelor cookies găsiți în Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies, respectiv accesând trimiterile la aceste documente prezente pe site-ul nostru.

  1. Securitatea informațiilor

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.  Societatea nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul.  De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

  1. Legături cu alte web site-uri

Acest site web poate conține link-uri, respectiv trimiteri către site-uri web întreținute de terți.  Societatea nu operează, respectiv nu controlează în niciun fel nicio informație, produs sau serviciu pe aceste site-uri terțe.  Link-urile spre site-uri administrate de terțe părți sunt incluse exclusiv pentru comoditatea utilizatorilor și nu constituie nici o aprobare de către Societate și / sau furnizorii săi. Utilizatorul își asumă răspunderea exclusivă pentru utilizarea legăturilor și produselor, serviciilor oferite pe site-urile terțelor părți.

  1. Limitarea răspunderii

Informațiile, software-ul, produsele și serviciile publicate pe acest site pot include inexactități sau erori tipografice.  Modificările pot fi efectuate periodic cu privire la informațiile conținute de site.  Societatea și / sau furnizorii săi pot aduce îmbunătățiri și / sau modificări pe acest site în orice moment fără notificare prealabilă.  Societatea și / sau furnizorii săi nu își asumă caracterul adecvat al informațiilor, software-ului, produselor și serviciilor conținute pe acest site și pe site-urile terțelor părți.  Toate aceste informații, software, produse și servicii sunt furnizate “ca atare” fără garanții de orice fel.  Societatea și / sau furnizorii săi declină prin prezenții termeni și prezentele condiții toate garanțiile cu privire la aceste informații, software, produse și servicii, inclusiv toate garanțiile implicite cu privire la condițiile de vandabilitate, titlu de proprietate și neîncălcare a unor drepturi.  În nici un caz, Societatea și / sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau consecutive care decurg din sau în orice fel sunt legate de utilizarea acestui site web sau cu întârzierea sau incapacitatea de a utiliza acest site, sau pentru orice informație, software, produse și servicii obținute prin intermediul acestui site sau care rezultă din utilizarea acestui site, indiferent dacă se bazează pe contract, pe răspundere delictuală sau altfel, chiar dacă Societatea și / sau oricare dintre furnizorii săi a fost informat cu privire la posibilitatea de daune.

  1. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre prevederile de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această prevedere nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.  Odată cu navigarea pe site și accesare meniurilor care trimit către web site-uri terțe, utilizatorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare ai site-lui www.tipandcash.ro, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plângere sau problemă legată de site-ul www.tipandcash.ro vă rugăm sa ne scrieți la adresa: office@betmaster.ro.

Administrator site

ADMIRAL LEISURE S.R.L.

Februarie 2024