ALERTA CONFIDENȚIALĂ

Persoana desemnată conform prevederilor Legii nr. 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public este Ofițerul de Conformitate. Persoana desemnată are atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, respectiv raportarea în scris, în format electronic, prin intermediul căreia se poate asigura și anonimitatea identităţii avertizorului în interes public, prin accesarea link-ului NOVOTRUST.