POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

WEBSITE www.tipandcash.ro

 

 1. Introducere

Acest website este în proprietatea, administrat și întreținut de societatea ADMIRAL LEISURE  S.R.L. ( numită mai departe în acest document ”Societate/ea”, respectiv “Operator/ul”), o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Oraş Otopeni, Calea BUCUREŞTILOR, Nr. 275-277, Județ Ilfov, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/4225/2017, având CUI RO38078686 și găzduit de serverele companiei Novomatic AG.

În conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter  personal ale persoanelor vizate, necesară în desfășurarea activităților Operatorului, este realizată cu respectarea prevederilor legale, în acest sens Operatorul efectuând demersurile necesare pentru implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal.  Pentru Operator cel mai important lucru este protejarea confidentialității datelor utilizatorilor.  În vederea îndeplinirii acestui scop, Operatorul respectă principiile prelucrării de date cu caracter personal prevăzute de regulamentul UE nr. 679/2016, asigurându-se că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

Operatorul înțelege să își protejeze și să își respecte utilizatorii.

 1. Ce fel de date cu caracter personal colectează Operatorul?

De fiecare dată când vizitați site-ul www.tipandcash.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice. De exemplu, acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP- care este un cod numeric pentru identificarea dispozitivului dvs., care poate furniza informații despre țara, regiunea sau orașul în care vă aflați) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, denumirea fișierului de date solicitat, inclusiv parametrii, limba motorului de navigare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil.  Aceste date sunt colectate și prelucrate prin fişierele de tip cookie și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru accesând link-ul Politica privind fișierele de tip cookie.
 • date despre vizita dumneavoastră.  De exemplu, acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la website-ul www.tipandcash.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele de pe website-urile terțe pe care le-ați vizualizat sau la care ați ajuns accesând meniuri de pe website-ul nostru.
 • ca urmare a raportării prin utilizarea canalului de raportare internă al Societății, în calitate de Operator prelucrează datele personale ale avertizorului: nume, prenume, email, număr telefon, precum și informațiile conținute în raportarea acestuia; Scopul prelucrării constă în verificarea aspectelor sesizate iar temeiul legal constă în îndeplinirea dispozițiilor legale (Legea nr. 361/2022). Datele vor fi păstrate pe durata necesară realizării scopului pentru care au fost colectate; Datele cu caracter personal sunt transmise către autorități, parteneri și către NOVOMATIC AG care deține platforma de raportare internă și unde puteți găsi alte detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Despre fișierele Cookies

Website-ul www. tipandcash.ro folosește fișiere cookies pentru a permite utilizatorilor să modifice felul în care se afisează paginile web, în funcție de preferințele personale, care sunt reținute și între sesiuni.  Se pot modifica și reține în acest fel atât aspecte legate de funcționalitatea cât și de afișarea grafică a paginilor. Mai multe informații despre utilizarea fișierelor cookies puteți afla pe pagina dedicată denumită ”Politica privind fișierele de tip cookies”.

În situația în care nu sunteți de acord ca aceste date să fie colectate cu privire la sesiunile dumneavoastră de vizitare a website-lui, vă rugăm să configurați browserul dvs. web, astfel încât să refuze fișiere de tip cookie.  În acest sens puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web.  De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru.  În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.  Pentru a obține mai multe informații despre cum să faceți acest lucru vă rugăm să consultați ”Politica privind fișierele de tip cookies”. Dezactivarea poate afecta funcţionalitatea site-ului.

 1. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți website-ul www.tipandcash.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea website-ului www.tipandcash.ro;
 • pentru evaluare statistică în scopul analizării performanței website-lui și aplicațiilor și pentru a înțelege cum le folosesc utilizatorii;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare.pentru a păstra website-ul www.tipandcash.ro în condiții de siguranță;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing).  În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.  Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail gdpr@admiralromania.ro. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării, care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 1. Cu cine partajează Operatorul datele cu caracter personal?

Nu vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dvs.

Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii IT. Putem dezvălui informațiile dvs. altor companii, care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile, care ne ajută pentru furnizare servicii de internet sau diverse servicii de web design pentru website-ul pe care navigați dvs. ca utilizator;
 • Autoritățile statului sau alte autorități europene cu rol de control și supraveghere în baza unor solicitări legitime.

Entitățile private care ne furnizează servicii sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

Nu vom dezvălui aceste date cu caracter personal către destinatari din vreo țară din afara Uniunii Europene sau către vreo organizație internațională.  Nu există un proces automat de luare a deciziilor.

 1. Ce drepturi aveți dvs. ca persoană vizată?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.  Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

dreptul a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal – puteti obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

dreptul la rectificare – puteți să solicitați Operatorului să modifice datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete sau care s-au modificat în timp;

dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita Operatorului ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal – puteți obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

– când contestați exactitatea datelor pentru o perioada care îi permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– când dvs. vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din regulamentul european nr. 679/2016 pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării;

dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care Operatorul prelucrează datele prin mijloace automate, puteți să solicitați, în condițiile legii, ca Operatorul să furnizeze datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă solicitați acest lucru, Operatorul poate să transmită datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă putea opune prelucrării datelor dvs., inclusiv creării de profiluri din motive legate de situația  particulară în care vă aflați;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana dvs. sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Vă informăm că aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 1. Cât timp vă păstrează Operatorul datele personale

Vă păstrăm datele personale atât timp cât sunt necesare pentru ca Operatorul să vă furnizeze serivicii dumneavoastră și altor persoane și atât timp cât sunt în concordanță cu obligațiile legale ale Operatorului.  Dacă doriți ca Operatorul să nu vă mai folosească datele personale, vă rugăm să îl contactați la adresa indicată mai jos.  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dacă cereți ștergerea datelor dumneavoatră, Operatorul va păstra doar acele date ce sunt necesare pentru interesul său legitim, pentru situațiile de legalitate, pentru prevenirea fraudelor si pentru rezolvarea disputelor.  Aceste date vor fi prelucrate în acord cu Politica de Confidențialitate a website-lui www. tipandcash.ro.

 1. Solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal și date de contact

Conform legii, Operatorul procesează orice cerere legată de datele cu caracter personal care îi este adresată în scris.

Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în calitate de persoana vizată puteți contacta Operatorul, printr-o cerere/solicitare scrisă, prin următoarele modalități de contact:

(a) prin e-mail, la adresa: gdpr@admiralromania.ro;

(b) prin poștă, la adresa: Oraş Otopeni, Calea BUCUREŞTILOR, Nr. 275-277, Județ Ilfov.

Termenul de răspuns la cererea/solicitarea dumneavoastră este de o lună, de la data înregistrării cererii/solicitarii scrise, fie la sediul Operatorului, fie trimise prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată mai sus.  Având în vedere natura datelor cu caracter personal prelucrate, termenul de 30 zile poate fi prelungit dacă informațiile solicitate de Operator și furnizate de dvs. nu sunt suficiente pentru a vă identifica ca utilizator în baza de date și a vă oferi informațiile necesare sau a da curs vreunei alte cereri primite din partea dvs.

În înțelesul regulamentului european nr. 679/2016, în cazul în care cererile persoanei vizate sunt, în mod vădit, nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Operatorul poate fie să perceapă o taxă, fie să refuze sa dea curs cererii.

 1. Actualizarea politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate va fi actualizată de câte ori este nevoie pentru a respecta cerințele legale curente și orice schimbare în administrarea confidențialității datelor cu caracter personal.

Când Operatorul va schimba această politică, vă va informa despre schimbările aduse politicii.  O copie actualizată a politicii va exista în permanență pe pagina de webmail.

Operator de date cu caracter personal

ADMIRAL LEISURE  S.R.L.

 

Februarie 2024